Ve slévárně je zaveden a používán systém řízení kvality dle ISO 9001 : 2000, zaručující kvalitu procesů a tím i kvalitu konečného výrobku a dodávek Ve výstavbě je systém řízení jakosti TS 16 949.